Vandaag geopend 09:30 - 20:00

Nieuws: goedkoper parkeren in Stadshart Middenwaard

30 augustus 2017

Het maximale dagtarief gaat van 6 naar 2 euro

Betaald parkeren in het Stadshart wordt met ingang van 1 september goedkoper: het maximale dagtarief gaat van zes naar twee euro. Het eerste kwartier blijft gratis, daarna geldt een tarief van dertig cent per kwartier met dus een maximum van twee euro.

Het nieuwe tarief geldt voor alle parkeervoorzieningen rondom Middenwaard (P1 t/m P4), met uitzondering van de garage onder de Dekamarkt (P5). Deze garage is geen eigendom van de gemeente of Wereldhave (de eigenaar van Middenwaard). Met de vastgoedeigenaar van de parkeergarage onder de Dekamarkt is geen overeenstemming bereikt over het aanpassen van de tarieven.

Parkeeractie: carwash-team

Om het nieuwe tarief te vieren is er op vrijdag 1 en zaterdag 2 september tussen 10:00 en 16:00 een mobiel carwash-team aanwezig op P1 (Zuidtangent)! Het carwash-team reinigt deze dagen kosteloos jouw auto!

 

Achtergrond informatie

Het nieuwe dagtarief is een investering in een bruisend en aantrekkelijk Stadshart waarvoor parkeren een belangrijke randvoorwaarde is. Onlangs is een onderzoek naar parkeertarieven in Nederland gepubliceerd waaruit bleek dat het gemiddelde parkeertarief in Nederland €2,61 per UUR is. In Heerhugowaard zitten we hier ruim onder. Omdat gemeente en vastgoedeigenaar wel een bepaalde basiskwaliteit willen garanderen blijven we een kleine vergoeding aan de gebruiker vragen, zodat de parkeervoorzieningen schoon, heel en veilig blijven.

Door de gemeente Heerhugowaard en vastgoedeigenaar Wereldhave is eerder al geïnvesteerd in nieuwe parkeerapparatuur die meer gemak en mogelijkheden biedt. Voordelen van het nieuwe parkeersysteem zijn onder andere dat er nu contactloos betaald kan worden en dat er door kentekenherkenning geen kaartje meer ingevoerd hoeft te worden bij het uitrijden. Dit versnelt het uitrijden en bezoeker. Door nu ook te investeren in verlaging van het dagtarief voor parkeren willen gemeente en Wereldhave het nog aantrekkelijker maken om het Stadshart te bezoeken en er te verblijven.

Een bruisend Stadshart is belangrijk voor Heerhugowaard. Voor de inwoners, bezoekers en ondernemers. De afgelopen jaren is de Zuidtangent aangepakt en is het Stadshart stapsgewijs veel groener geworden. En er wordt ruimte geboden aan evenementen en andere bewoners- en ondernemersinitiatieven.

De komende tijd staat er nóg meer te gebeuren in het Stadshart en in Middenwaard. Het winkelcentrum wordt verder vernieuwd om aan de wensen van de bezoeker van nu en de toekomst te kunnen voldoen. Ook  is onlangs bekend geworden dat bioscoop Vue gaat investeren: er komt een nieuwe entree en horeca. Medio september, daags voor de opening van het nieuwe culturele seizoen ('het Coolpleinfestival') zullen al deze plannen door alle partijen gezamenlijk gepresenteerd gaan worden.